Традиційно напри кінці кожного року у вищих навчальних закладах підводяться підсумки наукової роботи.

Так, у Кам’янець-Подільському національному університеті щорічно оприлюднюються рейтинги наукової роботи майже 500 штатних працівників кафедр університету. Приємно, що за підсумками 2017 року до десятки найкращих науковців університету потрапив кандидат історичних наук, доцент, викладач нашого коледжу О.Б. Комарніцький.

Доречно зауважити, що у 2017 р. науковець опублікував 2 монографії, бібліографічний покажчик, 29 статей, серед яких 3 фахових публікації. Декілька статей опубліковані за кордоном (Канада, Болгарія, Польща).